رفتن به مطلب
Added by Amir

Added by Amir

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. امروز
 2. Mahdiyh

  سیندرلاو چهار شوالیه | Mahdiyh Amini

  #پارت51 _خودم استخدامش کردم وظیفه ی منه که ازش مراقبت کنم. اصلا بگو ببینم واسه چی انقدربه دست وپای سایه می پلکی ها ؟؟ بااین حرفم دست وپاش روگم کردوبرای فرارازدست من یه خمیازه ی الکی کشید وگفت _نمی دونم چراانقدرخوابم گرفت ،داداش من میرم اتاقم بخوابم فعلا. ازپله هاتندرفت بالا ودستش روبرام تکون داد. این دفعه قصردررفت سریع بعدی حالش رومی گیرم. الان کاردارم حوصله ی کل کل باهاش رونداشتم . راه افتادم سمت اتاق سایه؛وارد اتاق شدم یه نگاه به درشکسته ی اتاق کردم ،باید زنگ می زدم بیان تایه درخوب واسه اتاق درست کنند.به سایه که روتخت درازکشیده بود وتوخودش جمع شده بودنگاه کردم ، رفتم طرفش وگوشه ی تخت نشستم به صورتش نگاه کردم که خیس عرق بود دستمالی ازجیبم درآوردم وصورتش روخشک کردم وپتوروکشیدم روش. به صورتش توخواب نگاه کردم ،باانگشت اشارم از پیشونی تاروی لباش دست کشیدم یکی ازدکمه های پیراهنم روباز کردم نمی دونم چرا اتاق انقدر گرم بود ازکلافگی یه دستی به پیشونیم کشیدم ،پاشدم که ازاتاق خارج بشم که باصدای سایه سرجام متوقف شدم برگشتم سمتش، -نه نه ولم کن ،به من دست نزن . رفتم طرفش داشت هزیون می گفت وصورتش دوباره خیس عرق شده بود رفتم کنارش گوشه ی تخت نشستم وهم زمان که تکتونش می دادم صداش کردم : _سایه پاشو داری خواب می بینی . هرچی تکونش می دادم فایده ای نداشت حالش داشت بدترمی شد بدنش شروع کرد به لرزیدن ،ازجاش بلدش کردم وگرفتمش توبغلم وبادستام محکم توبغلم فشارش دادم تاآروم بشه ،دم گوشش گفتم _هیسس سایه آروم باش همه چی تموم شد چشم هات روباز کن ببین کنارتم دیگه همه چی تموم شد . مثل این که صدام رو شنید چون بدنش دیگه نمی لرزید. _آفرین دخترخوب ،آروم باش. ازخودم فاصلش دادم وزل زدم به چشم های سبزش که حالا بازبود وداشت نگاهم می کرد ،به طورناگهانی پرید بغلم وزد زیر گریه اولش شکه شدم حول کردم نمی دونستم باید چی کار کنم ،آروم دستام رودورش حلقه کردم وسرش رونوازش کردم _آروم باش همه چی تموم شد من اینجام همون طور که توبغلم بودسرش روتکون دادوگفت _نه،نه هیچی تموم نشده تازه شروع شده اون دوباره میاد این دفعه من روباخودش می بره، خودش گفت. ازخودم جداش کردم وبااخم زل زدم بهش _خودش غلط کردمگه من مردم که بیاد توروببره. _خودش....اومد ..توخوابم ..بهم گفت من روباخودش می بره وتونمی تونی کاری کنی . دندونام روروهم فشار دادم _خودم اون بیشرف رومی کشم این روبهت قول میدم اگه اون یا هرکس دیگه ای دستش حتی یه تارموی تورولمس کنه خودم با دستای خودم خفش می کنم ،هیچ کس حق نداره تورو اذیت . وباتخصی گفتم : _فقط خودم حق دارم اذیتت کنم. ازمن جداشد،باخنده نگاهش کردم _چیه خوب چشماش رودرشت کرد ،وای خدایا این دخترمی خوادامروز من روبااین کارهاش بکشه . بی هواکشیدمش توبغلم ویه بوسه ی کوتاه روپیشونیش زدم همون بوسه ی کوتاه برام اندازه ی یک دنیا عرض ش داشت. (درست وسط پیشانی ات می شود قبله گاه لب های من بوسه هایم را همان جا حواله می کنم ) وقتی ازخودم جداش کردم داشت با تعجب نگاهم می کرد. یه دستی به گوشه ی لبم کشیدم وخوابوندمش روتخت _بهتره بخوابی ،من بیرونم کاری داشتی صدام کن ولی همچنان سر جای خودم وایساده بودم ،یه تک خنده کردوگفت _نمی خوای بری ؟؟ _می خوای برم ؟؟ _ دوست داری برو یه ابروم انداختم بالا _یعنی می گی برم ؟؟ سرش روانداخت پایین وگفت _نه نرو منم انگارکه منتظر همین حرف بودم رفتم رومبل تکی کنارتخت نشستم _باشه خوب نمی رم توراحت بخواب من همین جام. از جام بلندشدم وجاش رودرست کردم ،پتوروکشیدم روش که صورتم مماس باصورتش قرار گرفت ،نه اون پلک می زد نه من انگاراون لحظه زمان وایساده بود .
 3. دیروز
 4. دومین دیوار بزرگ دفاعی جهان یعنی دیوار اسکندر در کشور ایران و در شهر گرگان واقع شده است و به دیوار گرگان نیز معروف می باشد، این دیوار بزرگ که بعد از دیوار چین در واقع بزرگ ترین دیوار دفاعی موجود در دنیا می باشد، حدود 200 کیلومتر طول دارد، در این مقاله قصد داریم به بررسی تاریخچه، علت و چگونگی ساخت این سازه ارزشمند بپردازیم، بنابراین اگر از علاقمندان به کسب اطلاعات در این زمینه هستید در ادامه با تیم لحظه آخر همراه باشید. معرفی دیوار گرگان این دیوار آجری نمادی از سیستم دفاعی شمال ایران در گذشته است و یکی از مهم ترین سازه های موجود در این کشور به شمار می آید که از کناره دریای خزر آغاز شده و به مناطق اطراف کوه های گیلداغ در شمال شرقی ایران منتهی می شود. دیوار گرگان کاملاً مطابق با اصول مهندسی و به بهترین شکل ممکن ساخته شده بود اما متاسفانه امروزه اغلب بخش های این دیوار بزرگ بر اثر عوامل طبیعی به طور کامل نابود شده اند و تنها بخش کوچکی از این مجموعه باقی مانده است. در رابطه با مشخصات ظاهری دیوار باید بدانید که ارتفاع دیوار گرگان در بخش های مختلف متفاوت بوده و عددی بین 6 تا 10 متر می باشد، همچنین لازم به ذکر است که این دیوار به سبب مصالحی که در ساخت آن به کار رفته است سرخ رنگ بوده و به همین جهت نیز در برخی از منابع تاریخی از این دیوار با عنوان مار سرخ یا دیوار سرخ یاد شده است. توجه داشته باشید که در رابطه با جنس و مواد به کار رفته در ساخت دیوار بزرگ گرگان، اختلاف نظر وجود دارد، اما بخش باقی مانده از این دیوار کاملاً آجری بوده و وجود کوره های آجرپزی قدیمی در اطراف محل دیوار احتمال اینکه تمام قمست های سازه آجری بوده اند را تقویت می کند. تاریخچه دیوار گرگان اطلاعات دقیقی در رابطه با سال ساخت و حتی سازندگان دومین دیوار بزرگ دفاعی جهان در دست نیست، اما اغلب محققان معتقد اند که این سازه در بین سال های 484 تا 615 میلادی به دستور انوشیروان ساسانی ساخته شده است، البته باید توجه داشته باشید که نظرات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و همانطور که در ابتدا اشاره کردیم اطلاعات دقیقی در دست نداریم. جالب است بدانید که برخی از کارشناسان معتقد اند که دیوار تاریخی و بزرگ گرگان همزمان با دیوار چین و برای مقابله با حمله اقوام صحرا گرد نظیر هپتال ها ساخته شده است، همچنین لازم به ذکر است که مطالعه بر روی قسمت های باقیمانده دیوار نشان می دهد، این مجموعه حدود یک قرن پس از ساخت نیز فعال بوده و از آن به عنوان یک سازه امنیتی استفاده می شد، اما به مرور زمان تمامی دژ ها و بخش های موجود بر روی این دیوار متروکه شدند. بخش های مختلف دیوار گرگان این مجموعه نیز همانند سایره سازه های موجود در دنیا دارای بخش های مختلفی است که در این قسمت به معرفی آن ها می پردازیم. خندق دیوار گرگان همانطور که می دانید این دیوار کاربردی دفاعی داشته و هدف اصلی از ساخت آن نیز محافظت از ایران در برابر تهاجم اقوام صحرا گرد بوده است به همین جهت در حاشیه دیوار خندقی حفر شده که در نقاط هموار عرض آن به 30 متر و در نقاط کوهستانی به 10 متر می رسد، نکته ای که در رابطه با این خندق ها باید بدانید این است که در مواقع لزوم و هنگام حمله دشمن، به منظور بالا بردن سطح امنیت دیوار و جلوگیری از دسترسی دشمن به سازه، داخل خندق ها را با استفاده از آب های رودخانه گرگان رود پر می کردند. از آنجایی که این مجموعه کاملاً هوشمندانه و اصولی ساخته شده بود معماران در ابتدای خندق ها سدی را احداث کرده بودند تا بتوانند با سرعت بیشتری آن ها را از آب پر کنند. لازم به ذکر است که تمامی خاک های حاصل از حفر خندق، به پشت دیوار منتقل شده و از آن ها برای ساخت نوعی سنگر استفاده می شد. تور سن پترزبورگ - تور آلانیا
 5. هفته گذشته
 6. جدیدا
 7. mahya619

  مشاعره

  در دایره قسمت ما نقطه‌ی تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
 8. 【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 https://mic-shop.com/
 9. mahya619

  یه جمله بنویس و تقدیم کن به کسی که خیلی دوسش داری:)

  دوست داشتن تو، مثل زنده زنده سوختن تو آتیش....زجرآوره نمیشه منم از تبار ابراهیم باشم؟نمیشه گلستان شه این آتش؟ چه کاری کردم که آتش شد سرنوشتم؟ فقط میخواستم کمکت کنم... حالا...میشه بهم کمک کنی؟ به آرامشت نیاز دارم...
 10. اگه چیزی هست که با عث نگرانیتون میشه، یا فکر میکنین به شما استرس وارد میکنه و ذهنتون درگیر مسائل مربوط به اونه و احساس سردرگم بودن میکنین؛ فقط نت رو خاموش کنید و دور بشید!
  دور بشید....
  دور بشید از فضایی که موقعیت جغرافیایی نداره.
  دور بشید از فضایی که وجود خارجی نداره.
  دور بشید و اجازه ندید از این بیشتر درگیرتون کنه.

  ببرید اون ربان قرمزیو که باعث پیوندتون میشه با دنیایی که...

  ببریدش تا دیگه حس وابستگی نکنین.


  پ.ن: وقت واسه انلاین بودن زیاده،حیفه عمر شما با دلواپسی و نگرانی تو این فضا سپری بشه....حیفه...:hanghead:

   

 11. darb98

  درب ضد سرقت و دکوراسیون شیک

  درب ضد سرقت نصب درب ضد سرقت درب ضد سرقت نصب درب ضد سرقت
 12. دوستت دارم عزیزم.

 13. دلم خیلی تنگته! یه روزی دوستای خوبی بودیم! کاش بازم...

 14. selin

  میشه خونمون رو بازم برگردونین؟؟

  لطفا

 15. باور نمیکنم که دیگه تا اخر عمرم نمیتونم باهات حرف بزنم نیمای من.

  دلم خیلی تنگته. قد یه دنیا. این روزا گیج تر از هر روزم. 

  کاش میشد برگشت!

 16. سلام به همه

  امیدوارم که بازم این سایت رونق بگیره و مثلِ قبلنا پرطرفدار ترین سایتِ رمان بشه باز

  دوستان ازتون می خوام که واسه ی یه بچه ای که تومور بدخیم توی مغزش داره از ته دل دعا کنین تا شاید این همه دعا به گوش خدا برسه و این همه انرژیه خوب روی اون بچه تاثیر بزاره و معجزه رخ بده و خوب بشه و نجات پیدا کنه از این بیماریه کشنده...ممنونم

  1. selin

   selin

   به امید خدا انشاا... حالش خوب میشه. توکل به خدا.

 17. maralmahni

  یه جمله بنویس و تقدیم کن به کسی که خیلی دوسش داری:)

  من پر از نرسیدنم.نرسیدن به رشته ی مورد علاقم،نرسیدن به دانشگاه دلخواهم،نرسیدن به خیلی چیزایی که تو زندگی می خواستم به دستشون بیارم،نرسیدن به تو..نرسیدن به تو..نرسیدن به تو..
 18. maralmahni

  مشاعره

  تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده ی گزند مباد
 19. عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی صاحب دلی شنید و گفت اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار ازین فاضل تر بودی! اندرون از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی تهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی
 20. از جدیدترین کالا های عرضه شده توسط کارخانجات کاشان فرش ماشینی کاشان به صورت 1200 و 1500 شانه است که دارای کیفیتی بینظیر برای خریداران بوده و نظر هر مشکل پسندی را می تواند به خود جلب نماید. از ویژگی که فرش های با تعداد شانه بالا دارا می باشد قیمت بسیار مناسب این فرش های ماشینی می باشد که باعث شده است نسبت به فرش های دستباف قیمتی بسیار مناسب و ارزانتر را نیز داشته باشد. در صورتی که شما از نقشه و ریز بافتی فرش های دستباف خوشتان آمده است و به دنبال فرش با این ویژگی ها با قیمت ارزانتر و مناسبتر هستید ، بدون شک ما به شما خریداری محصولات فرش ماشینی 1200 و 1500 شانه را خواهیم کرد. از دیگر ویژگی های فرش های 1200 و 1500 شانه پرزدهی بسیار پایین این فرش ها می باشد که باعث شده است انتخابی عالی برای آنهایی که دارای نوزاد می باشند باشد و همچنین فرش های ماشینی جدید شهر کاشان دارای نخ آکریلیک هیت ست شده صد در صد می باشد که به همین دلیل از عمری طولانی برخوردار بوده و در برابر گرمای وسایل داغ نیز مقاومت را به شما نشان خواهد داد. حتی در صورتی که بر روی فرش یک فندک را نیز شما نگه داری کنید فرش های کاشان هیچگونه کیفیتی را از دست نخواهند داد و به همین دلیل است که یک فرش ماشینی شهر کاشان قادر است برای شما تا 20 سال عمر کند. در صورتی که به دنبال خرید اینترنتی فرش کاشان به قیمت درب کارخانه هستید یا به طور کلی به دنبال خرید فرش از فروشگاه زر فرش هستید قیمت های این فروشگاه از کارخانه می باشد و ارسال رایگان نیز شامل محصولاتش می باشد که من به شما خرید از این فروشگاه را نیز برای تکمیل این مقاله پیشنهاد میکنم. توجه داشته باشید که برای خرید اینترنتی فرش باید خرید خود را از جایی انجام بدهید که سایت آن دارای نماد اعتماد باشد و همچنین از اعتباری چند ساله نیز برای خرید و سفارش شما نیز برخوردار باشد که اگر این فروشگاه دارای مشخصه های گفته شده باشد برای شما یک انتخاب عالی خواهد بود. در صورتی که شما قصد خرید محصولات فرش فانتزی یا هرگونه موارد دیگر را نیز از محصولات فرش ماشینی را داشته باشید فروشگاه زر فرش این محصولات را برای شما فراهم آورده است و شما می توانید با خیال راحت از این فروشگاه اقدام به خرید و سفارش کنید.
 21. به به...عشق منم ک اینجاست:)

  @Yasi.

 22. Danin72

  مشاعره

  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
 23. mahya619

  غزليات عطار نيشاپورى

  وشاقی اعجمی با دشنه در دست به خون آلوده دست و زلف چون شست کمر بسته کله کژ برنهاده گره بر ابرو و پر خشم و سرمست درآمد در میان خرقه‌پوشان به کس در ننگرست از پای ننشست بزد یک دشته بر دل پیر ما را دلش بگشاد و زناریش بربست چو کرد این کار ناپیدا شد از چشم چون آتش پاره‌ای آن پیر در جست درآشامید دریاهای اسرار ز جام نیستی در صورت هست خودی او به کلی زو فرو ریخت ز ننگ خویشتن بینی برون رست جهان گم بد درو اما هنوز او بدان مطلوب خود عور و تهی دست چو مرغ همتش زان دانه بد دور قفس از بس که پر زد خرد بشکست ببرید و نشان و نام از او رفت ندانم تا کجا شد در که پیوست ازین دریا که کس با سر نیامد اگر خونین شود جان جای آن هست دلی پر خون درین هیبت بماندست فلک پشتی دو تا در سوک بنشست دریغا جان پر اسرار عطار که شد در پای این سرگشتگی پست
 24. خواهر یعنی یه تکیه گاه همیشگی
  خواهر یعنی کسی که همیشه پشتته؛حتی اگه اشتباه کرده باشی

  خواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی کنه

  خواهر یعنی‌...

  اصلا چرا این همه توضیح میدم؟!

  از نظر من خواهر یعنی یـه کلـمه:

  نفس

  هر وقت تونستی بدون نفــس کشیــدن زنده بمونی؛

  میــتونـی بــدون خواهـــرم زندگــی کنی.

  M:wub:F

 25. mahya619

  اشعار سهراب سپهری

  روی علف ها چکیده ام. من شبنم خواب آلود یک ستاره ام که روی علف های تاریک چکیده ام. جایم اینجا نبود. نجوای نمناک علف ها را می شنوم جایم اینجا نبود. فانوس در گهواره خروشان دریا شست و شو می کند کجا می رود این فانوس ، این فانوس دریا پرست پر عطش مست ؟ بر سکوی کاشی افق دور نگاهم با رقص مه آلود پریان می چرخد. زمزمه های شب در رگ هایم می روید. باران پر خزه مستی بر دیوار تشنه روحم می چکد. من ستاره چکیده ام. از چشم نا پیدای خطا چکیده ام: شب پر خواهش و پیکر گرم افق عریان بود. رگه سپید مرمر سبز چمن زمزمه می کرد. و مهتاب از پلکان نیلی مشرق فرود آمد. پریان می رقصیدند. و آبی جامه هاشان با رنگ افق پیوسته بود. زمزمه های شب مستم می کرد. پنجره رویا گشوده بود. و او چون نسیمی به درون وزید. اکنون روی علف ها هستم و نسیمی از کنارم می گذرد. تپش ها خاکستر شده اند. آبی پوشان نمی رقصند. فانوس آهسته بالا و پایین می رود. هنگامی که او از پنجره بیرون می پرید چشمانش خوابی را گم کرده بود. جاده نفس نفس می زد. صخره ها چه هوسناکش بوییدند! فانوس پر شتاب ! تا کی می لغزی در پست و بلند جاده کف بر لب پر آهنگ؟ زمزمه های شب پژمرد. رقص پریان پایان یافت. کاش اینجا نچکیده بودم! هنگامی که نسیم پیکر او در تیرگی شب گم شد فانوس از کنار ساحل براه افتاد. کاش اینجا- در بستر پر علف تاریکی- نچکیده بودم ! فانوس از من می گریزد. چگونه برخیزم؟ به استخوان سرد علف ها چسبیده ام. و دور از من ، فانوس در گهواره خروشان دریا شست و شو می کند.
 26. mahya619

  باباطاهر

  دو زلفانت گرم تار ربابم چه میخواهی ازین حال خرابم ته که با مو سر یاری نداری چرا هر نیمه شو آیی بخوابم
 27. mahya619

  اشعار رضی الدین آرتیمانـی

  غزل شماره ۷۴ روی یار است یا گل نسرین کوی یار است یا بهشت برین زیر دستت چه آفتاب و چه ماه پایمالت چه آسمان چه زمین چند از حسرت سراپایت بی سرو پا شویم و بی دل ودین همه زنار بر میـٰان بندی بشنوی حرفی از گوشه نشین سر به چرخش فرو نمی‌آرم گر سرم ز آسمـٰان رسد به زمین بد گمان گشته‌ای بکش زارم کاین گمـٰان میکشد مرا بیقین بر‌ رخ او رضی عرق بنگر گرد مه، گر ندیده‌ای پروین بی‌طهارت نمیرسد به نجات بی‌بکارت، نمیرسد کابین چند ازین غافلی رضی برخیز کاروان رفت بیش از ین منشین
 28. mahya619

  مشاعره

  هر شبي گويم که فردا ترک اين سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم
 1. نمایش فعالیت های بیشتر

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×