رفتن به مطلب
Added by Amir

Added by Amir

mahya619

همکار انجمن
 • تعداد ارسال ها

  2,510
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  41

تمامی مطالب نوشته شده توسط mahya619

 1. mahya619

  اشعار ایرج میرزا

  ایرج میرزا ملقب به «جلال‌الممالک» و «فخرالشعرا»، از جمله شاعران برجستهٔ ایرانی در عصر مشروطیت و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالب‌های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرندهٔ واژه‌ها و گفتارهای عامیانه است و اشعار او از جمله اشعار اثرگذار بر شعر دوره مشروطیت بود. معروف ترین شعر ایرج میرزا - عباس قلی خان داشت عباس قلی خان پسری پسر بی ادب و بی هنری اسم او بود علی مردان خان کلفت خانه ز دستش به امان هر چه می گفت له له لج می کرد دهنش را به له له کج می کرد هر چه می دادند می گفت کم است مادرش مات که این چه شکم است هر کجا لانه گنجشکی بود بچه گنجشک درآوردی زود پشت کالسکه مردم می جست دل کالسکه نشین را می خست هر سحرگه دم در بر لب جو بود چون کرم به گل رفته فرو بس که بود آن پسره خیره و بد همه از او بدشان می آمد نه پدر راضی بود از او نه مادر نه معلم نه له له نه نوکر ای پسر جان من این قصه بخوان تو نشو مثل علی مردان خان
 2. mahya619

  اشعار رضی الدین آرتیمانـی

  غزل شماره ۶۸ بهار حسن یا بستان عشق است سر کوی تو یا رشک گلستان تف آه است یا باد سموم است سرشک ماست یا باران نیسان بهوش خود نیم معذور دارم که آیم بر سر کویت چو مستان بهشتی چند باشد دوزخ از تو رضی برخیز و عالم کن گلستان
 3. mahya619

  مشاعره

  از بس در سر هوای آن دوست مرا روی دل از آنجهت بهر سوست مرا چون دوست نمی‌کند ز دشمن فرقم دشمن که نکرد فرق از دوست مرا
 4. mahya619

  اشعار رضی الدین آرتیمانـی

  غزل شماره ۶۷ نننآموخت ما را آن زلف و گردن زنار بستن، بت سجده کردن آن مار گیسو بر گردن او هر کس که بیند خونش بگردن بس دلفریبند آن چشم و آن زلف آن یک به شادی وین یک به شیون گر از تو بندم دل بر دو گیتی ای حیف از دل ای وای بر من تا چند باشی همچون قلیواچ در راه عرفان نه مرد و نه زن عمر مسیحا پیشش نیرزد روزی بسر با دلدار کردن یاری که پنهان از جسم و جان است در دیدهٔ دل دارد نشیمن بارم گران است بر دوش گردون روزی که افتد کارم به گردن با ما چه حاصل از عقل گفتن ما را چه لازم دیوانه کردن خون کسی نیست بر گردن ما از ما مپرهیز ای پاک دامن هر چند خواریم بر درگه دوست یک مشت خاکیم در چشم دشمن دنیا و عقبی نبود رضی را ساقی تو می ده مطرب تو نی زن
 5. mahya619

  اشعار پروین اعتصامی

  به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر که هر که در صف باغ است صاحب هنریست بنفشه مژدهٔ نوروز میدهد ما را شکوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست بجز رخ تو که زیب و فرش ز خون دل است بهر رخی که درین منظر است زیب و فریست جواب داد که من نیز صاحب هنرم درین صحیفه ز من نیز نقشی و اثریست میان آتشم و هیچگه نمیسوزم هماره بر سرم از جور آسمان شرریست علامت خطر است این قبای خون آلود هر آنکه در ره هستی است در ره خطریست بریخت خون من و نوبت تو نیز رسد بدست رهزن گیتی هماره نیشتریست خوش است اگر گل امروز خوش بود فردا ولی میان ز شب تا سحر گهان اگریست از آن، زمانه بما ایستادگی آموخت که تا ز پای نیفتیم، تا که پا و سریست یکی نظر به گل افکند و دیگری بگیاه ز خوب و ز شب چه منظور، هر که را نظریست نه هر نسیم که اینجاست بر تو میگذرد صبا صباست، به هر سبزه و گلش گذریست میان لاله و نرگس چه فرق، هر دو خوشند که گل بطرف چمن هر چه هست عشوه‌گریست تو غرق سیم و زر و من ز خون دل رنگین بفقر خلق چه خندی، تو را که سیم و زریست ز آب چشمه و باران نمی‌شود خاموش که آتشی که در اینجاست آتش جگریست هنر نمای نبودم بدین هنرمندی سخن حدیث دگر، کار قصه دگریست گل از بساط چمن تنگدل نخواهد رفت بدان دلیل که مهمان شامی و سحریست تو روی سخت قضا و قدر ندیدستی هنوز آنچه تو را مینماید آستریست از آن، دراز نکردم سخن درین معنی که کار زندگی لاله کار مختصریست خوش آنکه نام نکوئی بیادگار گذاشت که عمر بی ثمر نیک، عمر بی ثمریست کسیکه در طلب نام نیک رنج کشید اگر چه نام و نشانیش نیست، ناموریست
 6. mahya619

  اشعار بانو سیمین بهبهانی

  اگر دستی کسی سوی من آرد گریزم از وی و دستش نگیرم به چشمم بنگرد گر چشم شوخی سیاه و دلکش و مستش نگیرم به رویم گر لبی شیرین بخندد به خود گویم که این دام فریب است خدایا حال من دانی که داند ؟ نگون بختی که در شهری غریب است گهی عقل آید و رندانه گوید که با آن سرکشی ها رام گشتی گذشت زندگی درمان خامی ست متین و پخته و آرام گشتی ز خود پرسم به زاری گاه و بی گاه که از این پختگی حاصل چه دارم ؟ به جز نفرت به جز سردی به جز یأس ز یاران عاقبت در دل چه دارم ؟ مرا بهتر نبود آن زندگانی که هر شب به امیدی دل ببندم ؟ سحرگه با دو چشم گریه آلود بر آن رؤیای بی حاصل بخندم ؟ مرا بهتر نبود آن زندگانی که هر کس خنده زد گویم صفا داشت ؟ مرا بهتر نبود آن زندگانی که هر کس یار شد گویم وفا داشت ؟ مرا آن سادگی ها ، چون ز کف رفت ؟ کجا شد آن دل خوش باور من ؟ چه شد آن اشک ها کز جور یاران فرو می ریخت از چشم تر من ؟ چه شد آن دل تپیدن های بیگاه ز شوق خنده یی ، حرفی ، نگاهی ... ؟ چرا دیگر مرا آشفتگی نیست ز تاب گردش چشم سیاهی ؟ خداوندا شبی همراز من گفت که نیک و بد در این دنیا قیاسی ست دلم خون شد ز بی دردی خدایا چو می نالم ،‌ مگو از ناسپاسی ست اگر دردی در این دنیا نباشد کسی را لذت شادی عیان نیست چه حاصل دارم از این زندگانی که گر غم نیست شادی هم در آن نیست
 7. mahya619

  اشعار مهدی اخوان ثالث

  وقتی که شب هنگام گامی چند دور از من نزدیک دیواری که بر آن تکیه می‌زد بیشتر شب‌ها با خاطر خود می‌نشست و ساز می‌زد مرد و موج‌های زیر و اوج نغمه‌های او چون مشتی افسون در فضای شب رها می‌شد من خوب می‌دیدم گروهی خسته از ارواح تبعیدی در تیرگی آرام از سویی به سویی راه می‌رفتند احوالشان از خستگی می‌گفت، اما هیچ یک چیزی نمی‌گفتند خاموش و غمگین کوچ می‌کردند افتان و خیزان، بیشتر با پشت‌های خم فرسوده زیر پشتواره ی سرنوشتی شوم و بی حاصل چون قوم مبعوثی برای رنج و تبعید و اسارت، این ودیعه‌های خلقت را همراه می‌بردند من خوب می‌دیدم که بی شک از چگور او می‌آمد آن اشباح رنجور و سیه بیرون وز زیر انگشتان چالاک و صبور او بس کن خدا را، ای چگوری، بس ساز تو وحشتناک و غمگین است هر پنجه کآنجا می خرامانی بر پرده‌های آشنا با درد گویی که چنگم در جگر می‌افکنی، اینست که‌ام تاب و آرام شنیدن نیست اینست در این چگور پیر تو، ای مرد، پنهان کیست؟ روح کدامین شوربخت دردمند آیا در آن حصار تنگ زندانی ست؟ با من بگو؟ ای بینوای دوره گرد، آخر با ساز پیرت این چه آواز، این چه آیینست؟ گوید چگوری: این نه آوازست نفرینست آواره‌ای آواز او چون نوحه یا چون ناله‌ای از گور گوری ازین عهد سیه دل دور اینجاست تو چون شناسی، این روح سیه پوش قبیلهٔ ماست از قتل عام هولناک قرن‌ها جسته آزرده خسته دیری ست در این کنج حسرت مأمنی جسته گاهی که بیند زخمه‌ای دمساز و باشد پنجه‌ای همدرد خواند رثای عهد و آیین عزیزش را غمگین و آهسته اینک چگوری لحظه‌ای خاموش می‌ماند و آنگاه می‌خواند شو تا بشو گیر،‌ ای خدا، بر کوهساران می باره بارون، ای خدا، می به اره بارون از خان خانان، ای خدا، سردار بجنور من شکوه دارم، ای خدا، دل زار و زارون آتش گرفتم، ای خدا، آتش گرفتم شش تا جوونم، ای خدا، شد تیر بارون ابر به هارون، ای خدا بر کوه نباره بر من بباره، ای خدا، دل لاله زارون بس کن خدا را بی خودم کردی من در چگور تو صدای گریهٔ خود را شنیدم باز من می‌شناسم، این صدای گریهٔ من بود بی اعتنا با من مرد چگوری همچنان سرگرم با کارش و آن کاروان سایه یو اشباح در راه و رفتارش
 8. mahya619

  اشعار رضی الدین آرتیمانـی

  غزل شماره ۶۶ بی‌رخت گر بگل نظاره کنیم دشنه گردیم و سینه پاره کنیم نه فراموشی و نه یاد کنی خود بفرمای تا چه چاره کنیم آتش عشق تو جهانسوز است هرزه ما از میان کناره کنیم داغ را هم به داغ سینه نهیم زخم راهم به زخم چاره کنیم با همه عیب و فسق و زرق و خیال عیب رند شرابخواره کنیم دلق سالوس اگر بیندازیم بت و زنار آشکاره کنیم چون رضی صد هزار جان خواهیم تا فدایش هزار باره کنیم
 9. mahya619

  اشعار فروغ فرخزاد

  تولدی دیگر - وصل آن تیره مردمکها ، آه آن صوفیان سادهٔ خلوت نشین من در جذبهٔ سماع دو چشمانش از هوش رفته بودند دیدم که بر سراسر من موج می زند چون هرم سرخگونهٔ آتش چون انعکاس آب چون ابری از تشنج بارانها چون آسمانی از نفس فصلهای گرم تا بی نهایت تا آن سوی حیات گسترده بود او دیدم که در وزیدن دستانش جسمیّت وجودم تحلیل می رود دیدم که قلب او با آن طنین ساحر سرگردان پیچیده در تمامی قلب من ساعت پرید پرده به همراه باد رفت او را فشرده بودم در هالهٔ حریق می خواستم بگویم اما شگفت را انبوه سایه گستر مژگانش چون ریشه های پردهٔ ابریشم جاری شدند از بن تاریکی در امتداد آن کشالهٔ طولانی ِ طلب و آن تشنج ، آن تشنج مرگ آلود تا انتهای گمشدهٔ من دیدم که می رهم دیدم که می رهم دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می خورد دیدم که حجم آتشینم آهسته آب شد و ریخت ، ریخت ، ریخت در ماه ، ماه به گودی نشسته ، ماه ِمنقلب تار در یکدیگر گریسته بودیم در یکدیگر تمام لحظهٔ بی اعتبار وحدت را دیوانه وار زیسته بودیم
 10. mahya619

  اشعار سهراب سپهری

  حجم سبز - آفتابی صدای آب می آید ، مگر در نهر تنهایی چه می شویند؟ لباس لحظه ها پاک است. میان آفتاب هشتم دی ماه طنین برف ، نخ های تماشا ، چکه های وقت. طراوت روی آجرهاست، روی استخوان روز. چه می خواهیم؟ بخار فصل گرد واژه های ماست. دهان گلخانه فکر است. سفرهایی ترا در کوچه هاشان خواب می بینند. ترا در قریه های دور مرغانی بهم تبریک می گویند. چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست ، نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است؟ چرا مردم نمی دانند که در گل های نا ممکن هوا سرد است؟
 11. mahya619

  اشعار فریدون مشیری

  با پنج سخن سرا - همراه آفتاب همراه آفتاب جوانی٬ وقتی جوانه می زد در من نهال عشق٬ دست دلم به دامن شعرش رسیده بود. میخانهٴ غزل ! شعری که عشق٬ ــ گرم و درخشان ــ چو آفتاب٬ از مشرق طلایی آن سرکشیده بود. شعری که آن زمان و، همیشه در چشم من «ز رحمت محض آفریده» بود.
 12. mahya619

  "یک بیت از شاعر مورد علاقت بگو"

  مسعود که هست سعد سلمان پدرش جایی است که از چرخ گذشته است سرش در حبس بیفزود به دانش خطرش عودی است که پیدا شد از آتش هنرش "مسعود سعد سلمان"
 13. mahya619

  مـشاعره با رمان های در حال تایپ

  هم صدا | @hana23
 14. mahya619

  گلچین غزلیات سعدی

  دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت که سنگ تفرقه ایام در میان انداخت دو دوست یکنفس از عمر برنیاسودند که آسمان به سروقتشان دو اسبه نتاخت چو دل به قهر بباید گسست و مهر برید خنک تنی که دل اول نبست و مهر نباخت جماعتی که بپرداختند از ما دل دل از محبت ایشان نمی‌توان پرداخت به روی همنفسان برگ عیش ساخته بود بر آنچه ساخته بودیم روزگار نساخت نگشت سعدی از آن روز گرد صحبت خلق که بیوفایی دوران اسمان بشناخت گرت چو چنگ به بر درکشد زمانهٔ دون بس اعتماد مکن کنگهت زند که نواخت
 15. mahya619

  اشعار رضی الدین آرتیمانـی

  غزل شماره 65 ما بهر هلاک خود هلاکیم ز الایش آب و خاک پاکیم عین عشقیم و آن حسنیم روح محضیم و جان پاکیم تا دست بهم دهیم خشتیم تا چشم بهم نهیم خاکیم
 16. mahya619

  الان دلت برای کی تنگ شده ؟

  @Hina97 @samira7781 @paria80 @maleficent @hana23 @KIMIA @HaStI- @niya99_HANA @n-a-f-a-s @fatemehzare @_Tiianara_ @Mozhgan @reyhan.B @metaldead @asal.p @NEVISANDEH28 @RainDaughter @0T0 @Artmis69 @[email protected] @Lunatic @marjoosh @Aylin.exo @mahdiye.ahm @YegaN @YeGaNeH @afsa @BeNNeT @Missmahdiew @dehgani @CrystalAnis @heliya-L @mz1379 @F.Ghorbaniniya @[email protected] @hedeyh2002 @Shadowlady @dokhtar_abi @Danin72 @civil68 @AGH اخ آرتروز انگشت گرفتم چه زیادین()
 17. mahya619

  "یک بیت از شاعر مورد علاقت بگو"

  گر آمدنم به من بُدی، نامَدَمی. ور نیز شدن به من بدی، کی شدمی؟ بِهْ زان نَبُدی که اندرین دیْرِ خراب، نه آمدمی، نه شدمی، نه بُدَمی. "خیام"
 18. mahya619

  اشعار رضی الدین آرتیمانـی

  غزل شماره ۶۴ دست شوقی با گریبان آشنا میخواستیم جامهٔ جان در غم عشقی فنا میخواستیم دیده گریان، سینه سوزان، دل طپان، جان مضطرب شکر للّه یافتیم آنچ از خدا میخواستیم خود عیان بود آنچه میجستیم او را در نهان پیش ما بود آنچه او را از خدا میخواستیم تا شود بی ظرفی این ناحریفان آشکار جرعه‌ای زان بادهٔ مرد آزما میخواستیم معتکف بوده است در جان آنکه جان جویاش بود همنشین بودست با ما آنکه ما میخواستیم غیرت اغیار در گوش رضی شد پای بند ور نه ما آمادگی را از خدا میخواستیم
 19. اگه ازتون بپرسم، چیزهای دوست‌داشتنیه زندگیتون رو نام ببرید؛
  چقدر طول میکشه اسم خودتون رو بگید؟:007:

   

  یادتون باشه، الویت اصلی زندگیتون، خودتون باشید:301:

   

  پ.ن: یاد یه داستان بامزه افتادم، دختره تعریف میکرد:

   یه روز یه نفر بهم گفت:عاشقتم.:inlove2:
  بهش گفتم: بزن قدش:hi5:
  گفت: یعنی توهم منو دوست داری؟!:cry3:
  گفتم:
  نه دیگه الان جفتمون،منو دوست داریم:rolleyes::hapy:

  Love_Yourself#

   

  1. fatemehzare

   fatemehzare

   منـم عاشقتم دخترجون.

   مهربون بانوی بی معرفت : (

  2. mahya619

   mahya619

   @fatemehzare  منم عاشقتم:cry5:

   دلم برات تنگ شده بود خیلی خیلی خیلی خیلی تنگ:t(19)::t(35):

   خوبی عزیزتر از جان؟

    

  3. fatemehzare

   fatemehzare

   هی بد نیستم.تو خوبی؟

   چخبرا؟

   چیکارا میکنی؟

   همه چی خوبه؟

   خوبی سلامتی؟

 20. mahya619

  اشعار سهراب سپهری

  آوار آفتاب - ای همه سیماها در سرای ما زمزمه ای ، در کوچه ما آوازی نیست. شب، گلدان پنجره ما را ربوده است. پرده ما ، در وحشت نوسان خشکیده است. اینجا، ای همه لب ها ! لبخندی ابهام جهان را پهنا می دهد. پرتو فانوس ما ، در نیمه راه ، میان ما و شب هستی مرده است. ستون های مهتابی ما را ، پیچک اندیشه فرو بلعیده است. اینجا نقش گلیمی ، و آنجا نرده ای ، ما را از آستانه ما بدر برده است. ای همه هشیاران ! بر چه باغی در نگشودیم ، که عطر فریبی به تالار نهفته ما نریخت ؟ ای همه کودکی ها ! بر چه سبزه ای ندویویم، که شبنم اندوهی بر ما نفشاند ؟ غبار آلوده راهی از فسانه به خورشیدیم. ای همه خستگان ! در کجا شهپر ما ، از سبکبالی پروانه نشان خواهد گرفت ؟ ستاره زهر از چاه افق بر آمد. کنار نرده مهتابی ما ، کودکی بر پرتگاه وزش ها می گرید. در چه دیاری آیا ، اشک ما در مرز دیگر مهتابی خواهد چکید؟ ای همه سیماها ! در خورشیدی دیگر، خورشیدی دیگر.
 21. mahya619

  اشعار مولانا

  دیوان شمس- مستدرکات قصابی سوی گولی گوشت انداخت چو دیدش زفت گوشت گاو پنداشت یکی ران دگر سوی وی افکند بگفتا گاو مرده‌ست این زهی گند خدا بخشید آنچ اسباب کامست تو گفتی چیست این؟ خود داد عامست کنون شد عام کان با تو بپیوست نجس شد چونک در کردی درو دست نسازد گول را بخل و سخاوت که گردد هر دوش مایهٔ عداوت گریز از گول اندر سور و ماتم چو عیسی ای پدر والله اعلم
 22. mahya619

  "یک بیت از شاعر مورد علاقت بگو"

  تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ست زان روی که از شعاع نور رخ تو خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست "حافظ"
 23. mahya619

  مشاعره(با حروف انتخابی)

  شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین "م"
 24. mahya619

  اشعار رضی الدین آرتیمانـی

  غزل شماره ۶۳ آنجا که وصف آن قد و بالا نوشته‌ایم قرار عجز خویش همانجا نوشته‌ایم حاصل، دمی زیاد تو غافل نبوده‌ایم یا گفته‌ایم حرف غمت یا نوشته‌ایم از سوز اشتیاق نیارم که دم زنم کاتش گرفته دست و قلم تا نوشته‌آیم گر حکم سرنوشته سمعناش گفته‌ایم ور قصد جان نموده اطعنا نوشته‌ایم گوئی بنوش باده که عمرت شود دراز ما خط عمر خویش به شبها نوشته‌ایم دانیم راه راست ولی بهر مصلحت خط الف بعادت ترسا نوشته‌ایم شد پشت و روی نامه سیه با وجود آن از صد هزار حرف یکی نانوشته‌ایم ناخوانده نامه پاره کند دور افکند نام رضی به هزره در انجا نوشته‌ایم
 25. mahya619

  مشاعره

  دارنده چو ترکیب طبایع آراست از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود ورنیک نیامد این صور عیب کراست

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×