رفتن به مطلب
Added by Amir

Added by Amir

پست های پیشنهاد شده

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

To run with the hare and hunt with the hounds

یکی به میخ و یکی به نعل زدن

To carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن

To go with the stream

همرنگ جماعت شدن

To move heaven and Earth

آسمان را به زمین دوختن

Physician, heal thyself

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی

To milk the ram

آب در هاون سائیدن

Spare the rod and spoil the child

کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

The shoemaker's wife goes the worst shod

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

Half a loaf is better than no bread

کاچی به از هیچ چیز است

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

To get out of bed on the wrong side

از دنده چپ برخاستن

There is honour among thieves

سگ سگ را نمی خورد

One should not look a gift horse in the mouth

دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند

Strike while the iron is hot

تا تنور گرم است باید نان پخت

One swallow does not make summer

با یک گل بهار نمی شود

Light come, light go

باد آورده را باد می برد

His bread is buttered on both sides

نانش در روغن است

He is a button short

یک تخته اش کم است

To put the cart before the horse

سرنا را از ته گشاد آن زدن

To dance to a person's tune

به ساز کسی رقصیدن

 Bargain is bargain

حساب حساب است، كاكا برادر

nothing ventured, nothing gained

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

He is a dog in the manager

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد

Like water off a duck's back

چون گردکان بر گنبد

Like a duck in thunderstorm

مثل خر در گل مانده

All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

To bite a file

آب در هاون سائیدن

To have a finger in every pie

نخود هر آشی بودن

His fingers are all thumbs

دست و پا چلفتی است

no news is good news

بی خبری خوش خبری است

To pour oil on the fire

آتش را دامن زدن

There is no smoke without fire

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

Don't bite the hand that feeds you

نمک خوردی نمکدان مشکن

To fall from the frying pan into the fire

از چاه درآمدن و در چاله افتادن

A burnt child dreads the fire

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

 

 

 

  • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

PEDAL TO THE METAL

با سرعت تمام رفتن

DONT MESS UP WITH ME

با من کل کل نکن

KILL TWO BIRDS WITH ONE STONE

با یک تیر دو نشون زدن

KILL S.B WITH KINDNESS

با پنبه سر بریدن

TO BEAR TOO MUCH BARE HANDED

با یک دست چند تا هندونه برداشتن

EASY COME EASY GO

برباد اورده را باد میبرد

FALL IN LOVE AT FIRST SIGHT

با یک نظر عاشق شدن

  • تشکر 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مرسی که اضافه کردین

  • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مرسی که اضافه کردین

بازم هست حقیقت قوانین سایت یه کم پیچیده شده منم اشنایی ندارم میترسم اخطار بخورم یاد دوران ابتدایی افتادم :002:

اگر اشکال نداره ک بازم اضافه میکنم

  • تشکر 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نه بابا چه عیبی داره 

  • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نه بابا چه عیبی داره 

قبلا تو این تیپ تاپیکا حرف دیگه ای جز موضوع زده میشد اسپم بود سریع یه پیام خصوصی از بچه های بالا میومد.الان اشکال نداره؟

  • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

زیاد سخت نمی گیرن فقط در چهار چوب شنوات اسلامی حرف بزنیم 

  • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 آسیاب به نوبت

 first come,first served

 انسان جایزالخطاست

 even homer sometimes nods

 در ناامیدی بسی امید است

 every cloud has a silver lining

 سگ در خانه‌ی خود شیری است

 every dog is a lion at home

 هرکه به فکرخویش است، کوسه به فکر ریش است

 every man for himself

 آنچه که عوض دارد گله ندارد

 exchange is no robbery

 چشمش را ببین، دلش را بخوان

 the eyes are the window of the soul

 از دل برود هرآنچه از دیده برفت

 far from eye,far from heart

 پول علف خرس نیست

 don't cast your pearls before swine

 پیاده شو با هم برویم

 don't ride the high horse

 کارد دسته ی خودش را نمی برد

 dog doesn't eat dog

 بادآورده را باد می برد

 easy come,easy go

 حسود هرگز نیاسود

envy never enriched any man

  • تشکر 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

You’re only young once

آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.

Your sins will find you out

مکن بد که بد بینی از یار نیک       نروید ز تخم بدی بار نیک

غم و شادمانی نماند  و لیک         جزای عمل ماند و نام نیک

You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs

تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

You can not serve God and mammon

هم خدا خواهی و هم دنیای دون

این محال است و جنون ای ذولفنون

You may end him but you’ll not mend him

توبه گرگ مرگ است.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

You win some/a few, you lose some/a few

زندگی برد و باخت دارد.

You are what you eat.

  •  غذای انسان ماهیت انسان را می سازد.
  • تشکر 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×