رفتن به مطلب
Added by Amir

Added by Amir

پست های پیشنهاد شده

سلام بچه ها

امیدوارم خوب باشین

یه راست میزم سراصل مطلب

قصددارم فصل های کتاب مشترک ریاضی فیزیک وعلوم تجربی روبه صورت جزوه اینجا قراربدم.

اگه مایل به ادامه دادن این تایپیک وجزوه های بقیه کتاب هاهستیدتوی نمایه بنده اعلام کنیدتاقراربدم

 • تشکر 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

در بسیاری از مناطق فضای میان ستاره ای ابرهای بزرگی از گاز و غبار وجود دارند که آنها را سحابی (به معنای ابر) می نامند. سحابیها را به سه گروه رده بندی می کنند: سحابیهای نشری- بازتابی و تاریک.
در سحابیهای نشری یک یا چندین ستاره بسیار سوزان (از رده های طیفی Oیا b جا دارند. این ستاره های بسیار داغ موجب تحریک گازها و درخشش سحابی می شوند. نمونه جالب توجهی از این گونه سحابی بزرگ جبار است. این سحابی با چشم غیر مسلح به صورت توده مه آلود کم نوری دیده می شود. اگر ستاره ها مقداری سردتر باشند یا اینکه چگالی گازها در سحابی زیاد باشد گازها فقط نور ستاره ها را بازتاب می دهند. در این صورت سحابی را بازتابی می نامند. سحابی که ستاره های خوشه پروین را در بر گرفته از نوع بازتابی است.
در برخی موارد هم هیچ گونه ستاره ای در درون یا نزدیکی سحابی قرار ندارد. به همین جهت سحابی را تاریک می نامند. مشاهده سحابیهای تاریک فقط در صورتی ممکن است که در مقابل سحابیهای نشری یا بازتابی قرار گیرند. سحابیهای تاریک نور ستاره های پشت خود را جذب می کنند. اخترشناسان عقیده دارند که ستاره ها در درون این سحابیها متولد می شوند. سحابی سر اسبی نمونه جالب توجهی از این گونه سحابیهاست.
جدا از سه گروه سحابیها برخی از سحابیها از ستاره ها تشکیل می شوند. ستاره هایی مانند خورشید در پایان زندگی خود یعنی در مرحله غول سرخی لایه های بیرونی جو خود را به صورت سحابی در فضا می پراکنند. این سحابیها را سیاره نما می نامند. زندگی ستاره های پر جرمتر از خورشید با انفجاری ابرنواختری پایان می یابد و سحابی بزرگ و گسیخته ای از انفجار به جا می ماند که آن را سحابی باقیمانده انفجار ابرنواختری می نامند.

 

این یه جزوه کامل ازسحابی وانواعشه وشمامیتونیدبه عنوان تحقیق تحویل بدین وازهمین اول به قول معروف مثبت بگیرید^_^

امیدوارم خوشتون بیاد:bye:

 • تشکر 8

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بيشتر ستاره شناسان باور دارند كه جهان حدود 14 ميليارد سال قبل، از يك انفجار بزرگ يا بيگ بنگ شروع شد. پیش از آن،‌ همه جهان در داخل ذره ای قرار داشت كه هزارها برابر كوچك تر از نوك يك سوزن بود. اين ذره داغ تر و متراكم تر از هر چيزي بود كه بتوانيد تصور كنيد.

سپس ناگهان انفجاري رخ داد و جهاني كه ما مي شناسيم متولد شد. زمان، فضا و ماده هم با بيگ بنگ شروع شدند. در كسري از ثانيه، جهان چنان رشد كرد كه از ذره اي كوچك تر از يك اتم به چيزي بزرگ تر از كهكشان تبديل شد و به رشد خودش به نسبت حيرت انگيزي ادامه داد و امروزه هم همچنان در حال گسترش است.

هنگامي كه جهان گسترش يافت و خنك شد، انرژي آن به ذراتي از ماده و ضد ماده تبديل شد. اين دو نوع متضاد از ذرات همديگر را به شدت نابود كردند. اما در نهایت مقداري از ماده باقي ماند و موقعي كه سن جهان تنها يك ثانيه بود، ذرات استوارتر كه پروتون و نوترون ناميده مي شدند شروع به تشكيل شدن كردند.

بعد از سه دقيقه،‌ دما يك ميليارد درجه سانتی گراد پايين آمد و حالا به قدر كافي براي پروتون ها و نوترون ها خنك بود تا با هم تركيب شوند و هسته هيدروژن و هليوم را تشكيل دهند.

پس از 300000 سال،‌ جهان حدود 3000 درجه خنك شد. هسته در نهايت توانست الكترون ها را هم به دام بيندازد تا اتم ها را تشكيل دهند و جهان با ابرهايي از گاز هيدروژن و هليم پر شد.

 

یه جزوه کامل باموضوع بیگ بنگ یامهابنگ:bye:

 • تشکر 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام خدمت دوستای گلم.

اینباریه جزوه یاداوری ازدروس سال های قبل میخوام بزارم که کتاب امسال گذرا مطرح کرده.

دراخر هم ازدرس جدیدبراتون دوتا نمونه سوال میزارم.اگه مشکلی بودیاجایی نیاز به توضیح بیشتری داشت مطرح کنیدتامن سوال های دیگه ای روقراربدم وباهم دیگع این درس سخت وصدالبتع مزخرف رویاد بگیریم:shakinghead:

 • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قسمت اول:

نمودارایجادگیتی:

مهابنگ(انفجاری عظیم باانژی زیاد)

ذرات ریزاتمی(الکترونe.پروتونp.نوترونn)

تشکیل عناصرسبک(هیدروژن.هلیوم)

باگذشت زمان وتراکم وکاهش دما،ایجادسحابی (ابری چرخان)ودراخرکهکشان ایجادشد.

قسمت دوم:

قانون پایستگی ماده:

نه به وجودمی اید ونه ازبین میرودوفقط ظاهران دست خوش تغییرات میشود.

قانون پایستگی انرژی:

انرژی متولدنمیشودوازبین نمیرودتنهاازحالتی به حالت دیگرتغییرشکل میدهد.

قانون پایستگی ماده وانرژی(انیشتین)

E=m.c2(انرژی=جرم ماده .مجزورسرعت نور)

E=انرژی است و واحدانرژی ژول استJ

C2=سرعت نوراست که بافرمول زیرمحاصبه میشود.C=3.10'8

سرعت نور=۳ضرب در ۱۰به توان ۸است که بایکای متربرمجزورثانیه خوانده میشود.

قسمت سوم:

عدداتمی:

تعدادپروتون های یک اتم است.

عددجرمی:

پروتون+نوترون های یک اتم است.

_بارپروتون ها مثبت ،بار نوترون ها خنثی وبار الکترون ها منفی است.

ایزوتوپ:

اتم هایی از یک عنصرکه عدداتمی یکسان وعددجرمی متفاوت دارند.

چندنکته:

ازانجاکه اتم هادرحالت عادی خنثی هستندتعدادالکترون هاوپروتون های انهابرابراست.

ایزوتوپ هادارای پروتون والکترون یکسان ونوترون متفاوت اند.

خواص شیمیایی هراتم راتعدادالکترون های ان مشخص میکند.

ازانجاکه ایزوتوپ هاعدداتمی یکسانی دارندخواص شیمیایی یکسانی نشان می دهند.

ازانجاکه ایزوتوپ هاعددجرمی متفاوتی دارندخواص فیزیکی وابسته به جرم انها متفاوت است.

یاداوری :

چگالی نسبت جرم برحجم است.

 • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نمونه سوال:

اگرجرم ۱۵۰۰گرم از یک عنصر رادراثرپرتوزایی به ۱۴۹۰گرم برسدچندکیلوژول انرژی ازادمیشود؟

 

برای تولید۱۰^۱۵×۶.۳(ده به توان پانزده در شش ممیزسه)ژول انرژی ازطریق واکنش های هسته ای نیازباشدچندگرم ماده به انرژی تبدیل میشود؟

 • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نیم عمر:

مدت زمانی که طول مبکشد نصف هسته مت**** شود

رادیوایزوتوپ:

برخی ایزوتوپ هاعناصرطبیعی وهمه ایزوتوپ های عناصرساختگی ناپایداراندودراثرمت**** شدن پرتوهای پرانرژی تولیدمیکنند.این عناصرراپرتوزایارادیوایزوتوپ می گویندوبه این خاصیت عناصرپرتوزایی می گوییم.

واکنشگاه:

راکتوریاواکنشگاه جایی است که دران عناصرساختگی،ساخته میشوند.

تکنسیم اولین عنصرساخت بشر

تکنسیم سبک‌ترین عنصر شیمیایی است که در طبیعت ایزوتوپ پایدار ندارد. عدد اتمی آن ۴۳ و نشانه آن Tc است.جرم اتمی میانگین این عنصر به دلیل نیم عمر کم و تنوع ایزوتوپ ها دقیق محاسبه نشده است

 • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جزوه کامل:ostad:

جدول تناوبي عناصر:
ليستي از كليه عناصري است كه تا كنون شناخته شده است اين عناصر به ترتيب عدد اتمي در جدول مرتب شده اند در اين جدول كه بوسيله مندليف دانشمند روسي تنظيم شده است در هر خانه جدول نشانه شيميايي، عدد اتمي و عدد جرمي عنصر نوشته شده است در اين جدول به هر رديف افقي تناوب يا دوره مي گويند.
تمامي عناصر يك دوره يا تناوب لايه هاي الكتروني برابر دارند در هر رديف از چپ به راست خاصيت فلزي عناصر كاهش و خواص غير فلزي افزايش مي يابد.
ستونهاي عمودي جدول تناوبي گروه نام دارد تمامي عناصر يك گروه در لايه آخر تعداد الكترونهاي يكسان و خواص شيميايي مشابهي دارند.در هر گروه از بالا به پايين خواص فلزي افزايش مي يابد.

جدول تناوبی عناصر (مندلیف) (Periodic Element Table) نمایشی نموداری (جدولی) از عناصر شیمیایی بوده که بر اساس افزایش عدد اتمی طراحی شده است. این جدول دارای 7 تناوب (دوره) و 18 گروه بوده که در آن عناصر با خواص مشابه در یک ستون و عناصر با تعداد یکسان الکترون در لایه آخر، در یک دوره (تناوب) قرار می گیرند.

تعداد 118 عنصر در جدول تناوبی قرار داشته که از این تعداد، 114 عنصر شناخته شده است. هر دوره با یک فلز قلیایی آغاز و به یک گاز بی اثر ختم می گردد، برخی از خواص عناصر جدول تناوبی به صورت متناوب و دارای روندی خاص هستند. عناصر موجود در جدول بر اساس خواص فیزیکی و شیمیایی شان به چند دسته طبقه بندی شده اند که عبارت است از:

1- فلزات قلیایی

2- فلزات قلیایی خاکی

3- فلزات واسطه داخلی

4- فلزات واسطه خارجی

5- شبه فلزات

6- فلزات ضعبف

7- هالوژن ها

8- گاز های نجیب

8 گروه عناصر اصلی را با پسوند A و 10 گروه فلزات واسطه خارجی را با پسوند B کد گذاری کرده اند.

دیمتری مندلیف در 8 فوریه سال 1834 در سیبری به دنیا آمد و در 2 فوریه سال 1907 در سن پترزبورگ فوت کرد. او در سال 1856 تحصیلات آکادمیک خود را به پایان رساند و موفق شد در سال 1864 به درجه استادی انستیتو تکنولوژی سن پترزبورگ نائل شود و در سال 1865 استاد دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ شد. او اولین کتاب خود را در زمینه اسپکتروسکوپی در سال 1861 نوشت. بیشترین معروفیت مندلیف به دلیل ارائه جدول تناوبی می باشد که در آن 633 عنصر شناخته شده را بر اساس وزن اتمی شان به شکل یک جدول تناوبی مرتب کرد و با عنوان اصول شیمی در سال 18699 به چاپ رساند.

مدل های اولیه جدول تناوبی:

spiral-wiki.png

2-wiki.jpg

جدول تناوبی امروزی:

imagestabl.jpg

 

 • تشکر 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیلی وقته از درس قافل شدیم توجه دارین؟

دوباره میخوام براتون جزوه بزارم خوب خوب بخونین که مثل من گند نزنید به امتحانتون:laugh2:

عاقا من اعتراف میکنم قشنگ گند زدم به امتحانم شده ۷از۱۰:laugh2:

بیاین دوباره مشغول تحقیق بشیم:ostad:

 • تشکر 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 
300px-Light_dispersion_conceptual_waves3
شکستِ نور مریی سفید در یک منشور به طول‌موج‌های دیگر، طول‌موج‌های بلندتر، متمایل به قرمز و موج‌های کوتاهتر، مایل به آبی‌اند.

نور مرئی یا نور یا پرتو (به انگلیسی: Light)، یک تابشالکترومغناطیسی(به انگلیسی: Electromagnetism) و حاوی فوتون(به انگلیسی: Photon) است که به چشم انسان و دیگر موجودات مرئی نمایان می‌شود. نور مرئی باطول‌موجی از حدود ۳۸۰ تا حدود ۷۴۰ نانومتر در بین دو نور نامرئی فروسرخ(به انگلیسی: Infrared) که در طول‌موج‌های بلندتر و فرابنفش(به انگلیسی: Ultraviolet) که با طول‌موج‌های کوتاه‌تر یافت می‌شود، قرار دارد.

پرتو دارای تعریف دقیقی نیست، جسمِ شناخته شده یا مدل مشخص که شبیه آن باشد وجود ندارد؛ ولی لازم نیست فهم هر چیز بر شباهت بنا شده باشد. نظریه الکترومغناطیسی(به انگلیسی: Electromagnetism) ونظریه کوانتومی(به انگلیسی: Quantum mechanics) با هم ایجاد یک نظریه نامتناقض و بدون ابهام می‌کنند که تمام پدیده‌های نوری را توجیه می‌کنند

 • تشکر 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وقتی شعاعی از تابش الکترومغناطیس از یک منشور میگذرد ، شکسته

می شود . درجه شکست بستگی به طول موج آن شعاع دارد طول موج های

 کوتاه بیش از طول موج های بلند شکسته میشوند بنابراین برای تجزیه یک شعاع

تابش متشکل از طول موجهای مختلف به طول موج های تشکیل دهنده آن

می توان از منشور استفاده کرد

  

طیف پیوسته

 چون نور سفید ترکیبی از تمامی رنگهاست و تمامی طول موجهای محدوده

مرئی راشامل میشود پس اگر از منشور عبور کند نوار عریضی از رنگها را شامل

 میشود که مانند رنگین کمان پیوسته ای است که در آن کناره هر نوار رنگی  به

 کناره نوار مجاوردر هم می آمیزد مثلا بنفش در آبی و آبی در سبز و ....

به این طیف، طیف پیوسته میگویند زیرا تمامی طول موج ها در بر می گیرد Archive.0082.5.jpg

ولی اگر شعاعی که از منشور میگذرد همه طول موج ها نداشته باشد طیف

حاصله یک طیفی است که طیف خطی نامیده میشود طیف خطی فقط شامل

طول موجهای معینی بوده و در بین خطوط مربوط به طول موجهای خاص نوار های

تاریک دیده میشود 2988628740_941e79f232.jpg?v=0

از دیدگاهی دیگر طیف ها را می توان به دو نوع جذبی و نشری تقسیم کرد  

 

طیف جذبی :

 وقتی به یک ماده نوری را میتابانیم ماده قسمتی از نور تابیده شده را جذب کرده

وباقی را عبور دهد اگر نور عبور کرده را از یک منشور عبور دهیم به طیف حاصله

 طیف جذبی میگویند . طیف جذبی میتواند خطی یا پیوسته باشد

 

 2987770251_0f6716e908.jpg?v=0

طیف نشری :

 اگر یک ماده را از طریق حرارت دادن ویا قوس الکتریکی و یا یه هر طریق دیگر به

 شدت گرم کنیم ماده از خود نور تابش میکند ( پدیده نشر ) در صورتیکه تابش

 نشرشده را از یک منشور عبور دهیم به طیف حاصله طیف نشری گفته میشود

طیف نشری هم میتواند خطی یا پیوسته باشد

طیف نشری خطی اتم ها :

 اگر اتم های گازی شکل یک عنصر را در یک قوس الکتریکی ، یک جرقه الکتریکی ،

 ویا شعله گرم کنیم نور از آنها منتشر میشود . اگر شعاعی از این نور را توسط

منشور تجزیه کنیم یک طیف خطی حاصل میشود از این رو به آن طیف نشری

خطی اتمی میگویند

برای بررسی چگونگی این پدیده ، اتم هیدروژن را در نظر میگیریم :  

اتم هیدروژن تنها دارای یک الکترون است واین الکترون در پایین ترین مدار آن

 یعنی مدار اول قرار داردبه این حالت، حالت پایه می گویند . وقتی اتم هیدروزن

 را گرم کنیم الکترون آن تحریک شده وبا جذب انرژی از تراز پایه به تراز های بالاتر

می جهد این حالت را حالت برانگیخته می گویند . ولی الکترون در تراز های بالا

 ناپایدار بوده و با رها کردن انرژی جذب کرده به تراز های پایین تر بر می گردد و این

 بار انرژی کسب کرده را  به صورت تابش بر می گرداند

 

اگر الکترون از تراز i به تراز f ارتقا  یابد به اندازه تفاوت انرژی  این دو تراز یعنی

 به اندازه( Ef – Ei) انرژی جذب میکند و در برگشت در صورتی که به همان تراز i

برگردد همان مقدار انرژی را نشر میکند .

بنابراین می توان نتیجه گرفت هرچه تفاوت انرژی دو لایه بیشتر باشد انرژی نور

نشری بیشتر و طول موج آن کوتاه تر است . طول موج تابش نشر شره در

انتقالات را می توان با بکار گیری فرمول زیر محاسبه کردtaf.jpg

در شکل زیر کلیه انتقالات الکترونی اتم هیدروژن نشان داده شده اند

چنانچه روشن است در انتقالات اتم هیدروزن چندین سری دیده میشود :

ا) سری لیمان : (  ni→n1  )  چون در این انتقالات برگشت به تراز اول صورت

میگیرد . انرژی نور حاصله بسیار بالا بوده و طول موج ان به قدری کوتاه است که

 در منطفه فرا بنفش قرار می گیرد . از این رو سری لیمان طیف قابل دیدن ندارد

 

2) سری بالمر  (  ni→n2  )  :    در این سری ، الکترون برانگیخته به تراز دوم بر

 میگردد . انرژی وطول موج مربوط به این انتقالات در محدوده مرئی بوده و طیف آن

 قابل دیدن است

4 طیف مرئی در سری بالمر ناشی از انتقالات زیر هستند :

 

(  n6→n2  )  به رنگ بنفش با  طول موج ۴۱۰ نانومتر

 (  n5→n2  )  به رنگ آبی با  طول موج ۴34 نانومتر

  (  n4→n2  )  به رنگ سبزبا  طول موج 486 نانومتر

 (  n3→n2  )  به رنگ قرمز  با  طول موج۶۵۶ نانومتر

taf-7.jpg 

برای دستیابی به  انیمیشن چگونگی تابش اتم ئیدروژن و خطوط طیفی آن برروی

لینک کلیک کنید  

3) سری پاشن (  ni→n3  )  : بر گشت الکترون به تراز سوم  میابشد . اختلاف

انرژی در تراز های بالاتر کمتراست بنابراین در سری پاشن اختلاف انرژی به قدر

 کافی کم وطول موج به اندازه کافی بزرگ است که این انتقالات در محدوده

فروسرخ قرار بگیرند از این روطیف سری پاشن هم قابل رویت نیست

 

4) سری براکت (  ni→n4  ):   برگشت به تراز چهارم است و مانند سری

لیمان در محدوده فروسرخ قرار گرفته  از این رو سری براکت نیز طیف مرئی

ندارد

 

 

 نکته

 1. هم در طيف نشری  و هم در طيف جذبي هر عنصر ، طول موجهاي معيني

وجود دارد كه از ويژگيهاي مشخصه آن عنصر است. يعني طيفهاي نشری  و

جذبي هيچ دو عنصري مثل هم نيست.2. اتم هر عنصر دقيقا همان طول موجهايي از نور سفيد را جذب مي‌كند كه اگر

دماي آن به اندازه كافي بالا رود و يا به هر صورت ديگر بر انگيخته شود، آنها را تابش مي‌كند.

 

 • تشکر 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام سلام 

من اومدم یه بخش خلاصه مانند براتون قراربدم:ostad:

_تعدادلایه های درلایه اصلی برابرباشماره ان لایه(n)میباشد

_مقادیرمجاز برای (n)لایه کوانتومی اصلی:

n=1,2,3...7

_مقادیرمجازبرای(L)لایه کوانتومی فرعی:

L=0,...,n_1

_ظرفیت لایه کوانتومی اصلی از فرمول2n^2

"۲nبه توان ۲"

به دست می اید.

_ظرفیت هرلایه کوانتومی فرعی از فرمول4L+2به دست می اید.

_برای ارایش الکترونی باید اول لایه هایی که کمترین انرژی را دارند پرشوند که باتوجه به فرمول n+Lبه دست می اید

 

 • تشکر 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بریم سر یه درس جدید:ostad:

_زیرلایه d زمانی که به ظرفیت ۴ و ۵(d4وd5)برسد.ازلایه 4s الکترون میگیرد وبه d5وd10تبدیل میشود.

*تایین تعدادالکترون های ظرفیت:

-اگر اخرین الکترون وارد زیرلایه sوpشوند الکترون ظرفیت برابر بزرگترینnمیباشد.

_اگر اخرین الکترون واردdشود.مجموع الکترون های لایه sوdماقبل ان الکترون ظرفیت است.

*تایین دوره وگروه:

_دستهs

بزرگترین n:شماره دوره

تعداد الکترون ظرفیت:شماره گروه

_دسته d

بزرگ ترین n:شماره دوره

تعداد الکترون طرفیت:شماره گروه

_دسته p

بزرگترین n:شماره دوره

تعداد الکترونs+تعداد الکترونp:شماره گروه

*درعناصر واسطه هنگام تشکیل کاتیون ابتدا الکترون از4sبرداشته میشودواگر نیاز بود الکترون های بیشتر از3dگرفته میشود.

 

 • تشکر 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×